-A A +A
Type: 
Journal
Description: 
Publisher: 
AIP Publishing
Publication date: 
1 Oct 2023
Authors: 

Xin Li, Zhengfen Wan, Yinan Zhang, Yachao Zhang, Yanlei Hu, Zengji Yue, Arun Kumar, Raimondo Cecchini, Massimo Longo

Biblio References: 
Volume: 123 Issue: 16
Origin: 
Applied Physics Letters